In de naam ‘Friday Friends’ zijn twee fundamentele pijlers terug te vinden die de identiteit van deze Oost-Vlaamse kring schragen: het ‘vrijdaggevoel’, de ‘vriendschap’.

In eerste instantie zijn de Friday Friends uniek als organisatie of netwerkplatform omdat de leden ervan samen komen met de behoefte iets van hun eigen ervaring – zowel professioneel als privé – of wedervaren aan elkaar mede te delen of met elkaar te delen. Vrijdag is de dag bij uitstek om los te komen van onze dag-dagelijkse professionele activiteiten, zich voor te bereiden op het weekend – een moment van rust, verpozing en inspiratie – en ‘terug te blikken’. In die gemoedstemming komen de Friday Friends ook bijeen.

In tweede instantie hebben de Friday Friends een waardevol profiel, omdat ze de nadruk leggen op het beter leren kennen van elkaar, wat uitmondt in kameraadschappelijkheid en vriendschap. Bij elke vergadering weidt een gastspreker of een lid van de Friday Friends uit over zijn of haar eigen activiteiten, aanpak, achtergrond en passies: de andere kunnen hierop inpikken door hem of haar vragen te stellen en opinies te delen. Op die manier leren we van elkaar, worden we een hechter netwerk en creëren we een niet te onderschatten thuisgevoel.

Dat laatste is een belangrijke factor. Niet weinig leden van het netwerkplatform zijn een belangrijke deel van hun tijd ‘uithuizig’ en dus ook buiten Gent en omstreken actief. De Friday Friends zijn voor hen een interessant midden om die noodzakelijke voeling met de streek te behouden.

Omgekeerd dragen deze ‘uithuizigen’ er ook toe bij dat de Friday Friends kruisbestuiving ondergaan, niet onder de kerktoren geblokkeerd blijven en bereid zijn van de wereld hun ‘dorp’ te maken.