In de naam ‘Friday Friends’ zijn twee fundamentele pijlers terug te vinden die de identiteit van deze Oost Vlaamse kring schragen: het ‘vrijdaggevoel’ en de ‘vriendschap’.

In eerste instantie zijn de Friday Friends uniek als organisatie of netwerkplatform omdat de leden er zowel hun eigen ervaringen (zowel professioneel als privé) als hun wedervaren met elkaar kunnen delen. De vrijdag is bovendien de dag bij uitstek om even los te komen van de dagdagelijkse professionele activiteiten, zich voor te bereiden op het weekend als moment van rust, verpozing en inspiratie en daarbij ook even ‘terug te blikken’. In dit kader en in die gemoedstemming komen de Friday Friends bijeen.

In tweede instantie hebben de Friday Friends een waardevol profiel, omdat ze de nadruk leggen op het beter leren kennen van elkaar, wat uitmondt in kameraadschap en vriendschap. Bij elke vergadering neemt een gastspreker of een lid van de Friday Friends de gelegenheid te baat om vol passie de aanwezigen te onderhouden, over zijn of haar eigen activiteiten of een bijzonder thema, waarop de anderen vervolgens kunnen inpikken door hem of haar hierover te bevragen of samen opinies te delen, hoe gelijk of verschillend ook. Op die manier leren we van elkaar, worden we een hechter netwerk en creëren we een niet te onderschatten “thuisgevoel”.

Dat laatste is overigens een belangrijke factor. Niet weinig leden van het netwerkplatform zijn namelijk een belangrijk deel van hun tijd ‘uithuizig’ en dus ook buiten Gent en omstreken actief. De Friday Friends zijn voor hen een interessant midden om de noodzakelijke voeling met Oost Vlaanderen te behouden.

Omgekeerd dragen deze ‘uithuizigen’ er ook toe bij dat de Friday Friends een kruisbestuiving ondergaan; niet onder de kerktoren geblokkeerd blijven en bereid zijn van de wereld hun ‘dorp’ te maken.