Friday Friends
torens_gent
Bijeenkomsten en nevenactiviteiten

23/08/2024 -

Friday Friends Golfevent - Golfclub Oostburg - Brugse Vaart 10, 4501 Oostburg (Nederland)

Nevenactiviteit


30/08/2024 - 12:00 - 14:45

Zomer BBQ - Au Bain Marie Emiel Clauslaan 141, 9800 Deinze

Bijeenkomst

In de naam ‘Friday Friends’ zijn twee fundamentele pijlers terug te vinden die de identiteit van onze Oost-Vlaamse kring schragen:
• Het ‘vrijdaggevoel’
• De ‘vriendschap’

Zij vormen de basis voor de missie van de vereniging.
 

In eerste instantie zijn de Friday Friends uniek als organisatie omdat de leden ervan samenkomen met de behoefte om hun eigen ervaringen – zowel professioneel als privé – met elkaar te delen. Vrijdag is de dag bij uitstek om los te komen van de dagdagelijkse professionele activiteiten, zich voor te bereiden op het weekend – een moment van rust, verpozing en inspiratie – en ‘terug te blikken’. In die gemoedsstemming verlopen onze bijeenkomsten.
 

In tweede instantie hebben de Friday Friends een waardevol profiel, omdat ze de nadruk leggen op het elkaar beter leren kennen, wat uitmondt in kameraadschappelijkheid en vriendschap.
Op die manier leren we van elkaar, vormen we een hecht netwerk en creëren we een niet te onderschatten thuisgevoel. Dat laatste is een belangrijke factor. Diverse leden van het netwerkplatform zijn een groot deel van hun tijd ‘uithuizig’ en buiten Gent en omstreken actief. De Friday Friends zijn voor hen een interessant midden om die noodzakelijke voeling met de streek te behouden. Omgekeerd dragen deze ‘uithuizigen’ er ook toe bij dat de Friday Friends geïnspireerd worden, niet onder de kerktoren geblokkeerd blijven en bereid zijn van de wereld hun ‘dorp’ te maken.
 

Om die kruisbestuiving mogelijk te maken moet de Club ervoor zorgen dat de leden op een zo breed mogelijke basis (inzake beroepsdiscipline, religieuze en culturele achtergrond, politieke overtuiging of geslacht) geselecteerd worden. De leden van de Board moeten hierover waken, zij worden ondersteund door een selectiecomité.
 

Ook de gastsprekers worden bij voorkeur geselecteerd uit de groep van Oost-Vlamingen die:
• zich onderscheiden (hebben) of succesvol zijn (geweest) op supraregionaal of internationaal niveau,
• hun voeling met de thuisbasis hebben weten te behouden,
• hun unieke ervaring met ons wensen te delen.
 

Lid zijn van de Friday Friends impliceert dat we interesse hebben voor elkaar, en respect tonen voor elkaars integriteit, opinie, geaardheid en overtuiging. We zijn ‘onder elkaar’, en dat betekent dat we in alle vertrouwen informatie – over onszelf of ons bedrijf of organisatie – moeten kunnen uitwisselen.
De andere leden gaan daar respectvol mee om, en delen dit niet op sociale media.
 

Laat ons gul zijn met lof en zuinig maar opbouwend met kritiek.

 

christian-lue-k1E6994P3t8-unsplash

 

In de naam ‘Friday Friends’ zijn twee fundamentele pijlers terug te vinden die de identiteit van onze Oost-Vlaamse kring schragen:
het ‘vrijdaggevoel’ en de ‘vriendschap’.